Uosobienie spółdzielczości

W Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracuje od czterdziestu lat. Spotyka się z prawie każdym nowo zatrudnionym pracownikiem, żeby opowiedzieć mu o historii Spółdzielni oraz o tym, co stanowi jej trzon – o spółdzielcach. O LSM wie chyba wszystko, a już z pewnością najwięcej. Maciej Adamczuk.

Czytaj dalej...

Wierzę, że dużo można zrobić

Paweł Piłat jest najmłodszym pod względem wieku i stażu członkiem Rady Nadzorczej LSM, w której od roku zajmuje miejsce po zmarłej Zofii Kołodziejskiej. Przy ulicy Koziorożca mieszka już dziesięć lat.

 

Czytaj dalej...

Członkowie mają ogromne możliwości

O tym dlaczego warto być spółdzielcą mówi Maciej Adamczuk, Kierownik Działu Organizacyjno-Samorządowego LSM i spółdzielca z czterdziestoletnim stażem.

 

Czy mieszkając w zasobach spółdzielni trzeba być jej członkiem?

Nie trzeba, ale – moim zdaniem – powinno się być. Uważam, że jeśli wchodzimy w jakieś środowisko, na przykład motocyklistów, trzeba spróbować jeździć na motocyklu. Inaczej po prostu wyglądamy na ekscentryka i nie rozumiemy tego, co tak fascynuje tę grupę i z czym się wiąże przynależność do niej. Tak samo jest z życiem w spółdzielni mieszkaniowej.

Jak to wygląda w przypadku LSM?

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 roku wprowadziła obowiązkowe członkostwo. Oznacza to, że osoba mająca mieszkanie, użytkująca je w ramach danej spółdzielni oraz jej małżonek, z mocy ustawy automatycznie stają się członkami spółdzielni. Dotyczy to dwóch rodzajów mieszkań – spółdzielczych lokatorskich i własnościowych spółdzielczych. Właściciele mieszkań z prawem odrębnej własności są wyłączeni z tej zasady. Owszem, mogą zostać członkami, ale muszą w tym celu złożyć deklarację i Zarząd musi przyjąć ich w poczet członków.

Co trzeba zrobić poza złożeniem prośby?

Wcześniej osoba chcąca być członkiem musiała wnieść opłatę – udział 100 zł i wpisowe 200 zł, przy czym osoba fizyczna musiała wnieść minimum dwa udziały. To już była pewna przeszkoda i mieliśmy mniej członków LSM. Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie wspomnianej ustawy.  W tej chwili Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy 8701 członków, przy 7890 mieszkaniach. To bardzo dużo, zwłaszcza, że ustawa zlikwidowała tzw. członków oczekujących. Byłoby to niemożliwe, gdyby nadal obowiązywały opłaty za wpisowe i udziały. Mimo to nadal 234 mieszkania pozostają bez członkostwa. Powody są różne. Czasem ktoś po prostu nie chce, a czasem nie może.

Dlaczego warto być członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że można płacić niższe stawki za mieszkanie i zajęcia w ramach działalności kulturalno-oświatowej. Druga, równie istotna korzyść, to prawa, które daje członkostwo. Są to czynne i bierne prawa wyborcze, możliwość uczestniczenia w Zebraniu Osiedlowym i Walnym Zgromadzeniu, na którym ocenia się pracę Zarządu i podejmuje istotne dla Spółdzielni decyzje. Warto również wiedzieć, że członkowie mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów Spółdzielni, oczywiście poza tymi, które chroni RODO lub tajemnica prawa handlowego.

Czy członkowie LSM chętnie korzystają ze swoich praw?

Niestety, ich aktywność jest niewielka. Niewiele osób bierze udział w Walnym Zgromadzeniu czy Zebraniach Osiedlowych. Ludzie często traktują je jako okazje do głośnego wyrażenia swojego niezadowolenia, a nie temu mają służyć te spotkania. Bieżące problemy należy załatwiać z odpowiednimi służbami Spółdzielni, natomiast na Walnym Zgromadzeniu powinny być zgłaszane wnioski służące doskonaleniu funkcjonowania LSM i – na przykład – zmierzające do obniżenia kosztów, usprawnienia pracy, ukierunkowania zakresu remontów i konserwacji zasobów czy rozszerzenia działalności kulturalno-oświatowej. Członkowie mają ogromne możliwości decydowania o życiu Spółdzielni tylko muszą chcieć z tego skorzystać.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Odpowiadamy za majątek Spółdzielni

            Z podstawowych zapisów Prawa spółdzielczego wynika, że spółdzielnia jest wspólnym przedsiębiorstwem, a jej majątek jest prywatną własnością członków, którzy są sobie równi i każdy z nich posiada jeden głos (art. 1. § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą; art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków; art. 36. § 2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów;). Natomiast podstawowym obowiązkiem każdego członka spółdzielni jest dbałość o ten wspólny majątek.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS