Dodatek osłonowy

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzono dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma na celu zniwelowanie skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) nieprzekraczające:

  • 2 100 złw gospodarstwie jednoosobowym lub
  • 1 500 złna osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

  • 400 zł lub 500 zł* rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 600 zł lub 750 zł*rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
  • 850 złlub 1 062,50 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
  • 1 150 złlub 1 437,50 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

*Podwyższony dodatek – od 500 zł do 1 437,50 zł rocznie zaplanowano dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zasoby LSM nie są ogrzewane paliwami stałymi i w związku z tym ich mieszkańcom NIE PRZYSŁUGUJE wyższa kwota dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożyły wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie. W związku z tym muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać w trzech placówkach Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy – przy ul. Chojnowskiej 112, Poselskiej 13 i Rynku 3, a także przez ePUAP.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację bezpośrednio w MOPS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 374).

 

Źródło: https://www.mopslegnica.pl/a,147,dodatek-oslonowy

  • Czytany 382 razy
Powrót na górę