Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 1. Administrator danych osobowych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gwiezdna 8

59-220 Legnica

tel. 76 72 30 984

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez LSM należy kontaktować się drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją umowy o pracę i obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 • ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy;
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych będą osoby upoważnione oraz podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Profilowanie

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

 

*Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) – zwanym RODO.

Powrót na górę