Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawach oraz w Statucie LSM dla innych organów Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni pracuje w następującym składzie:


mgr Jan Szynalski - prezes Zarządu LSM


mgr Dariusz Trawiński - Zastępca Prezesa Zarządu LSM ds. ekonomicznych -
główny księgowy.

 


Mgr inż. Jerzy Bednarz - Zastępca Prezesa LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych 

 

 

  • Czytany 8551 razy
Powrót na górę