eBOK

- Nowi użytkownicy serwisu eBOK logują się na podstawie identyfikatora i hasła otrzymanych podczas wizyty w Spółdzielni.
Zapraszamy chętnych do Biura Obsługi Mieszkańca.
- Dotychczasowi użytkownicy systemu eSM zachowują swoje uprawnienia i logują się do systemu w następujący sposób:
Identyfikator: 5-cyfrowy nr klienta znajdujący się w polu „Klient” w pismach
otrzymywanych ze Spółdzielni, np. „Informacja o opłatach” czy
„Informacja o wysokości sald”.
Hasło: obowiązuje dotychczasowe hasło do systemu eSM

Uwaga. Po pierwszym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła.

 Wejście do serwisu -> eBOK

 

  • Czytany 45955 razy
Powrót na górę