Walne Zgromadzenie

 

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać członkowie LSM w terminie do 10 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, czyli do 27.08.2020 r. Kandydat musi być poparty przez co najmniej 20 członków Spółdzielni.

Druk zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, opracowany zgodnie z § 24 ust. 11-14 Statutu LSM, można pobrać w Dziale Organizacyjno-Samorządowym LSM, pokój nr 112, w Biurze Obsługi Mieszkańca w holu na parterze, w sekretariacie LSM, pokój 101 - w godzinach pracy Spółdzielni lub na stronie internetowej LSM – www.legnickasm.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą zaprezentować się na Walnym Zgromadzeniu w 20-sekundowych filmikach, które będą przedstawione na każdej z sześciu części obrad.

Prezentację będzie można nieodpłatnie nagrać wcześniej od dnia 18.08.2020 r. w studio w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9 w ustalonych odrębnie terminach. Terminy będą uzgodnione telefonicznie z poszczególnymi kandydatami.

Kandydaci do Rady Nadzorczej mogą prowadzić kampanię wyborczą na terenie zasobów Spółdzielni wg ogólnie przyjętych zasad z zachowaniem postanowień regulaminu porządku domowego LSM.

 

ZARZĄD LSM

 

Powrót na górę