Jeszcze raz o odpadach

Kwestia wyrzucania odpadów niezmiennie wzbudza wiele dyskusji i powoduje niezadowolenie mieszkańców oraz służb porządkowych. Analiza problemu wykazuje jednak, że brak dyscypliny i zrozumienia wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców to główne przyczyny tego stanu rzeczy.

To bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że nasze niewłaściwe zachowania nie tylko utrudniają sprawne działanie służb porządkowych, ale również psują estetykę osiedli oraz powodują dyskomfort związany z codziennym oglądaniem przepełnionych śmietników i rozrzuconych na ulicach odpadów. Dlatego tak istotne jest stosowanie się do podstawowych zasad, które pozwolą uniknąć nieprzyjemnych widoków i zapachów, a nawet kar oraz wstydu z nimi związanego.

Czytaj dalej...

Festiwal rękodzieła w "Agatce"

 Już dziś polecamy Państwa uwadze klubowy FESTIWAL RĘKODZIEŁA organizowany przez Klub Mieszkańców "Agatka" od połowy kwietnia .Program obejmuje szereg działań kreatywnych adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych.  Na początek proponujemy "podróż" do krainy biżuterii. Zaplanowane zostały : kramik "na podwórku",warsztaty, prezentacje, spotkania indywidualne i zamówienia oraz " bazarek internetowy". 

 Bliższe informacje w Klubie Mieszkańców "Agatka", Legnica ul. Artyleryjska 40 f, tel.76 7230983    

 

Czytaj dalej...

Przetarg na wymianę termozaworów

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 72-30-990,
Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących zadań wg specyfikacji:
Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w ilości 18 tysięcy sztuk w budynkach na zasobach LSM z powierzonego materiału
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (cena dokumentacji 50 zł). Wadium w wysokości 10000 zł. należy uregulować w kasie lub przelewem najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 26.04.2021r. na konto numer:
BŚ 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
Oferty prosimy składać w sekretariacie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ul. Gwiezdna 8 w zamkniętych kopertach, oznaczonych „Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami – przetarg w dniu 27.04.2021r”, do dnia 26.04.2021r, do godz.14°°.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2021r. o godz. 10 °° w siedzibie LSM pok. nr 104.

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości, bez podania przyczyn.

Czytaj dalej...

Twórcze podwórko "Agatki"

Zapraszamy w kwietniu :)

Ze względu na kolejne pandemiczne ograniczenia nasze TWÓRCZE PODWÓRKO przeniosło się do "sieci".

Cały pakiet proponowanych zajęć przygotowaliśmy w wersji zdalnej.Wszelkie niezbędne materiały mamy przygotowane  w pakietach "na wynos"do odbioru w Klubie'" Agatka".Aktualnie mamy jeszcze parę wolnych zestawów na wyjątkowe propozycje warsztatowe.Serdecznie zapraszamy. 

Połączenia podczas twórczych działań z naszą instruktorką  po woli stają się tradycyjną formą spotkań. :)

Bliższe informacje w Klubie "Agatka"pod numerem: 767230983

Czytaj dalej...

Zielona ławeczka na Twoim osiedlu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Do zdobycia są prawie dwa tysiące złotych, za które będzie można zagospodarować zieloną przestrzeń znajdującą się na terenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W konkursie mogą wziąć udział grupy sąsiedzkie, których zadaniem będzie zaprojektowanie miejsca wypoczynku, a następnie przeprowadzenie konsultacji sąsiedzkich i realizacja projektowych założeń.

Regulamin oraz harmonogram konkursu znajdują się na stronie https://zielonalaweczka.pl/

Czytaj dalej...

Apel Rady Nadzorczej do członków LSM

Szanowni Państwo,

artykuł 90a ustawy o Covid-19 stanowi, że walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych będą musiały odbyć się do sześciu tygodni od daty odwołania stanu epidemii w kraju. Oznacza to, że dziś nikt nie może wskazać konkretnego terminu dla tego istotnego dla każdej spółdzielni wydarzenia, ale możemy już teraz zastanowić się nad sytuacjami, które miały miejsce podczas podjętej przez nas próby organizacji Walnego Zgromadzenia LSM jesienią 2020 roku i wykorzystać ten czas na zmianę sposobu myślenia o naszym – spółdzielców – funkcjonowaniu w ramach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS