Wymiana podzielników kosztów ciepła

W związku z zakończeniem dopuszczalnego okresu użytkowania podzielników kosztów ciepła w zasobach LSM prowadzano jest wymiana tych urządzeń. Prosimy o udostępnianie Państwa mieszkań w tym celu i przypominamy, że niewyrażenie zgody na dokonanie wymiany wiąże się z finansowymi konsekwencjami.

Czytaj dalej...

Dlaczego wymieniamy głowice termostatyczne?

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wyrażane przez Państwa wątpliwości, dotyczące zasadności wymiany zaworów termostatycznych w instalacjach centralnego ogrzewania w zasobach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyjaśniamy, że:

- obowiązujące regulacje prawne nakładają na nas wymóg stosowania tzw. głowic termostatycznych – regulatorów dopływu ciepła, w które powinny być wyposażone instalacje grzewcze w naszych mieszkaniach czyli grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji grzewczej (Dz. U. nr 75 z roku 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami § 134 ustęp 4),

Czytaj dalej...

Z posłami o spółdzielczości

16 sierpnia 2021 r. w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z inicjatywy Prezesa Zarządu LSM, odbyło się spotkanie prezesów spółdzielni mieszkaniowych z posłami na Sejm RP – Grzegorzem Schetyną i Piotrem Borysem. Dyskutowano o dwóch projektach ustaw, dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, które zostały opracowane przez rząd oraz senator Lidię Staroń.

 

Czytaj dalej...

Porządkujmy z głową!

            W 2013 roku wprowadzono w Polsce przepisy dotyczące segregacji odpadów komunalnych z obowiązkiem podziału ich na trzy frakcje: zmieszane, surowcowe oraz szkło. Spółdzielnie, wspólnoty i inne jednostki z upływem lat nauczyły się funkcjonować na nowych warunkach do czasu, gdy z dniem 1 stycznia 2020 roku, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całej Polsce pojawiły się nowe wyzwania i problemy. Miało to związek z rozszerzeniem liczby frakcji segregacji z trzech do pięciu, przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości wywozu poszczególnych frakcji – jak ma to miejsce również w Legnicy.

Czytaj dalej...

Walne bez organów Spółdzielni - bezprawne

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, zwracając się do Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, potwierdził, że prawo "nie przewiduje możliwości skutecznego i ważnego zwołania obrad walnego zgromadzenia bezpośrednio przez członków z pominięciem organów Spółdzielni".

Dodatkowo, "w celu uniknięcia szkodliwych dla Spółdzielni skutków, Związek zwraca się do organizatorów o zaniechanie takich spotkań".

Całość pisma publikujemy poniżej.

 

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

Kto wprowadza w błąd członków LSM?

W ostatnich dniach na lokalnych portalach internetowych mogliście Państwo przeczytać o organizacji 5 i 6 części Walnego Zgromadzenia LSM, które ma być kontynuacją obrad z września 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformował spółdzielców, że nie jest on organizatorem tych spotkań. W tej sytuacji to zupełnie naturalne, że pytacie Państwo, kto faktycznie organizuje zaplanowane na koniec lipca WZ i co tak naprawdę dzieje się w LSM.

Czytaj dalej...

Gdzie powinny być ustawione wiaty śmietnikowe?

W tym roku jedną z najistotniejszych kwestii w LSM jest sprawa wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami. Zostały już podjęte konkretne działania, takie jak zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, intensyfikacja monitorowania i likwidacji przesypów w śmietnikach czy budowa zasieków śmietnikowych w nowych miejscach lub powiększanie dotychczasowych. Musimy mieć jednak świadomość, że tak, jak nie da się od razu zabezpieczyć wszystkich potrzeb, tak również nie ma możliwości zadowolenia wszystkich mieszkańców w równym stopniu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS