Oferta pracy

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza konkurs na stanowisko

 KIEROWNIKA SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY „KOPERNIK”

Koziorożca 14 w Legnicy

 

Czytaj dalej...

Konkurs

RADA NADZORCZA

LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ul. Gwiezdna 8 59-220 LEGNICA

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko

zastępcy prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych   

Czytaj dalej...

Nabór na stanowsko zastępca kierownika

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8
ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Zastępca kierownika ds. technicznych.


Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie wyższe inżynierskie, kierunek - budownictwo lub pokrewne,
- posiadanie uprawnień budowlanych oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa,
- praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi,
- doświadczenie zawodowe( co najmniej 5 lat w budownictwie, wykonawstwie lub nadzorze budowlanym),
- umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie zespołem,
- dobra znajomość obsługi komputera ( programy w środowisku Windows, biurowe, kosztorysowe – Norma,
- znajomość zagadnień związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych i ich otoczeniem.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS