Oferta pracy

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza konkurs na stanowisko

 KIEROWNIKA SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY „KOPERNIK”

Koziorożca 14 w Legnicy

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane humanistyczne lub pedagogiczne;
 • doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w placówkach kulturalnych lub oświatowych;
 • samodzielności w działaniu oraz umiejętności koordynowania wielu zadań jednocześnie;
 • umiejętności pracy w zespole i dobrej organizacji pracy;
 • znajomości obowiązujących rozporządzeń związanych z epidemią Covid-19 i dotyczących działalności placówek kulturalno-oświatowych;
 • dyspozycyjności (praca również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy);
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office;
 • gotowości do podjęcia pracy od 1 października 2021 r.

Mile widziane:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami kultury;
 • ukończony kurs na kierownika wypoczynku (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN);
 • uprawnienia pedagogiczne.

Oferty powinny zawierać:

 • projekt pracy SDK „Kopernik” na jeden rok kulturalno-oświatowy z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej,
 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej www.legnickasm.pl w zakładce Spółdzielnia/Dokumenty/RODO.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z opisem

„Konkurs na stanowisko Kierownika SDK „Kopernik”

należy złożyć do 15 września 2021 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter)

przy ul. Gwiezdnej 8 w Legnicy.

 

Informujemy, że po zakończeniu procesu rekrutacji dane oferentów zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. komunikacji – tel. 607 622 568,

 e-mail: elesemka@legnickasm

Ostatnio zmienianyśroda, 25 sierpień 2021 11:50
Powrót na górę