Dlaczego wymieniamy głowice termostatyczne?

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wyrażane przez Państwa wątpliwości, dotyczące zasadności wymiany zaworów termostatycznych w instalacjach centralnego ogrzewania w zasobach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyjaśniamy, że:

- obowiązujące regulacje prawne nakładają na nas wymóg stosowania tzw. głowic termostatycznych – regulatorów dopływu ciepła, w które powinny być wyposażone instalacje grzewcze w naszych mieszkaniach czyli grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji grzewczej (Dz. U. nr 75 z roku 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami § 134 ustęp 4),

- regulatory te (termozawory) powinny działać automatycznie w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane we wszystkich budynkach zasilanych zarówno z sieci ciepłowniczej, jak z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła np. na olej opałowy, paliwo gazowe czy energię elektryczną (Dz. U. jw. § 134 ustęp 5)

- zgodnie z § 134 ustęp 6 Dz. U. jw. termozawory muszą umożliwiać użytkownikom mieszkań uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa (uwzględniana w projektach budynków) w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyższej, przy czym NIE NIŻSZEJ niż +16°C.

            Oprócz spoczywającego na nas obowiązku realizacji wymogów prawnych, wymiana  termozaworów związana jest z tym, że te, z których obecnie Państwo korzystacie, przez 20 a nawet 25 lat użytkowania straciły swoje właściwości techniczne i powodują niekontrolowane zużycie ciepła.

            Równe ważnym powodem wymiany zaworów z ograniczeniem temperatury jest kwestia faktycznego finansowania ciepła w mieszkaniach sąsiadów i przyczyniania się do niszczenia substancji zamieszkiwanych przez Państwa budynków.

            Warto mieć świadomość, że obniżenie temperatury o ponad 4°C od obliczeniowej w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego powoduje konieczność dogrzewania lokali z nim sąsiadujących. W praktyce oznacza to, że rodzina, chcąca funkcjonować w temperaturze około 20°C, ale mająca nadmiernie oszczędzających na cieple sąsiadów, faktycznie finansuje ogrzewanie dwu lub więcej mieszkań. Nowe termozawory zapobiegną takim sytuacjom i przy właściwym ich użytkowaniu zminimalizują przypadki skraplania się wody na ścianach mieszkania niedogrzanego, co powoduje zagrzybienie ścian i może wpłynąć nawet na uszkodzenie konstrukcji nośnej budynku (zwiększona korozja elementów stalowych takich jak złącza prefabrykatów).

            Wymiana zaworów termostatycznych spowoduje, że wszystkie mieszkania będą miały jednakową tzw. „temperaturę startową” +16°C. Głowice z ograniczeniem temperatury posiadają konstrukcyjnie zadany zakres temperatury w przedziale 16°C – 28°C, co oznacza, że praktycznie nie ma możliwości obniżenia dolnej wartości nastawionej temperatury poniżej określonego rozporządzeniem pułapu +16°C. Czy można zatem „wyłączyć” ogrzewanie w swoim mieszkaniu np. przy jego przewietrzeniu, które zwykle nie trwa dłużej niż 10-15 minut? Tak – grzejnik włączy się dopiero, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej +16°C.

            W Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawory termostatyczne wraz z głowicami z ogranicznikami temperatury stosowane są od 2016 roku. Jak dotąd brak jest zgłoszeń o pogorszeniu się tzw. komfortu cieplnego w mieszkaniach z zamontowanymi nowymi termozaworami, dlatego zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaplanowanych prac, których podstawowym celem jest poprawa komfortu zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni i jednocześnie nasza wspólna dbałość o to, by nasze budynki jak najdłużej służyły ich obecnym mieszkańcom oraz następnym pokoleniom.

Ostatnio zmienianyczwartek, 26 sierpień 2021 07:45
Powrót na górę