Rada Nadzorcza Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA LSM - W KADENCJI 2017 – 2020

(stan na maj 2020 r.)

 

 

Walne Zgromadzenie LSM w maju 2017 r. wybrało Radę Nadzorczą LSM na kadencję 2017 - 2020 w 15-osobowym składzie.

Skład Rady Nadzorczej ogłoszono w trakcie obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM w dniu 23 maja 2017 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zostało zwołane przez przewodniczącą Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM Andrzeja Andrzejewskiego i odbyło się w dniu 12.06.2017 r.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się – wybrała ze swojego grona przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza i przewodniczących komisji stałych.

Rada Nadzorcza LSM w kadencji 2017 – 2020 od maja 2020 r. pracuje w następującym składzie:

 

1.

ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI

- przewodniczący

2.

ALEKSY IGNACZAK

- z-ca przewodniczącego

3.

MACIEJ KUPAJ

- z-ca przewodniczącego

4.

TERESA LEWANDOWSKA

- sekretarz

5.

KRYSTYNA KITA

- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

6.

KRZYSZTOF STELIGA

- przewodniczący Komisji GZM

7.

BEATA MIKOŁAJCZAK

- przewodnicząca Komisji Samorządowej

8.

HALINA BIAŁAS

- członek

9.

MIREOSŁAW BUCHNAT

- członek

10.

MIKOŁAJ LISOWSKI

- członek

11.

ZOFIA MIKA

- członek

12.

CZESŁAWA NIŻNIK

- członek

13.

PAWEŁ PIŁAT

- członek

14.

WŁADYSŁAW SZUDROWICZ

- członek

15.

ZBIGNIEW TREPKA

- członek

 

 

 

 

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania wynikające ze Statutu LSM, uchwał Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN LSM.

Rada Nadzorcza prowadzi działalność przy pomocy powołanych komisji stałych :

  • Rewizyjnej,

  • Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

  • Samorządowej.

 

Rada Nadzorcza powołała komisje w następujących składach:

 

Komisję Rewizyjną :

 

1.

KRYSTYNA KITA

- przewodnicząca

2.

ZOFIA MIKA

- z-ca przewodniczącej

3.

HALINA BIAŁAS

- członek

4.

MACIEJ KUPAJ

- członek

5.

TERESA LEWANDOWSKA

- członek

 

Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

 

1.

KRZYSZTOF STELIGA

- przewodniczący

2.

MIROSŁAW BUCHNAT

- z-ca przewodniczącego

3.

ALEKSY IGNACZAK

- członek

4.

CZESŁAWA NIŻNIK

- członek

5.

ZBIGNIEW TREPKA

- członek

 

 

 

 

 

Komisję Samorządową :

 

1.

BEATA MIKOŁAJCZAK

- przewodnicząca

2.

WŁADYSŁAW SZUDROWICZ

- z-ca przewodniczącej

3.

ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI

- członek

4.

MIKOŁAJ LISOWSKI

- członek

5.

PAWEŁ PIŁAT

- członek

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje funkcjonowanie Spółdzielni we wszystkich dziedzinach jej działalności i składa sprawozdania ze swojej pracy Walnemu Zgromadzeniu LSM w okresach rocznych.

Rada Nadzorcza LSM pracuje zgodnie z postanowieniami Statutu LSM – szczególnie § 23 do § 31, „Regulaminu RN LSM w Legnicy” i zgodnie z ramowymi planami pracy.

Każdy członek Spółdzielni może się zwrócić do Rady Nadzorczej z określoną sprawą, której rozpatrzenie leży w jej kompetencjach.

Można to zrobić w następujący sposób:

  • w formie pisemnej,

  • zgłosić sprawę do protokołu w Dziale Organizacyjno-Samorządowym w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 112 - tel. 76- 72-30-990 wew. 140,

  • z członkami Rady Nadzorczej można spotkać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13.00-16.00 w sali 104 na 1. piętrze.

 

  • Czytany 6585 razy
Powrót na górę