Rozpocznie się sezon grzewczy

Rozliczenie kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania w naszej Spółdzielni zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania energii cieplnej… LSM” dokonywane jest po raz siedemnasty. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy. Rozliczenie dokonywane jest w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Rozliczeniom indywidualnym podlega 7831 mieszkań obsługiwanych przez 153 węzły cieplne.

Od 1 października 2017 obowiązuje nowa stawka przedpłaty na centralne ogrzewanie, która wynosi 2,20 zł za 1 m² powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania.

Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia kosztów c.o. przez firmę rozliczeniową „ista Polska” z Poznania, Spółdzielnia przekaże mieszkańcom indywidualne rozliczenia mieszkań.

W uzasadnionych przypadkach mieszkaniec może wystąpić pisemnie do Zarządu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia o rozłożenie kwoty niedopłaty na raty. Mieszkaniec może wnieść reklamację do Zarządu LSM dotyczącą rozliczenia w terminie 14 dni od otrzymania indywidualnego rozliczenia mieszkania. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię merytoryczną firmy rozliczeniowej w terminie do 30 dni.

Odmowa przyjęcia rozliczenia przez mieszkańca, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania reklamacji.

 

STOP NADMIERNEMU OSZCZĘDZANIU CIEPŁA!

SĄDZISZ, ŻE OSZCZĘDZASZ? I TAK ZAPŁACISZ ZA TO DEGRADACJĄ MIESZKANIA (ZAWILGOCENIE)

 

 

  1. Jak działa zawór termostatyczny?

Zawór termostatyczny składa się z zaworu oraz głowicy termostatycznej, na której ustawia się wybraną temperaturę w pomieszczeniu.

Zasada działania termostatu grzejnikowego:

- gdy temperatura w pomieszczeniu wzrasta – sprężysty mieszek (zamontowany w głowicy) rozszerza się i przesuwa trzpień głowicy, trzpień zaworu i grzybek zaworu, zamykając się ogranicza dopływ ciepła do grzejnika

- gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu obniża się mieszek zmniejsza swoją objętość powodując otwarcie zaworu, do grzejnika dopływa więcej gorącej wody – w efekcie pomieszczenie jest intensywniej ogrzewane.

 

  1. Jak ustawiać temperatury?

Termostaty posiadają skalę, która w przybliżeniu odpowiada temperaturom zalecanym w poszczególnych pomieszczeniach.

Po ustawieniu wymaganej temperatury na głowicy termostatycznej należy odczekać około godziny i porównać ją ze wskazaniem termometru pokojowego. Jeżeli temperatura na termometrze jest nieco inna niż nastawiona, można dokonać stosownej korekty ustawienia.

W położeniu „*” termostat zmniejsza przepływ gorącej wody przez grzejnik w takim stopniu, że temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej 8°C- zapobiega to zamarznięciu grzejnika.

 

  1. Jak można wpłynąć na zmniejszenie opłat za ogrzewanie?

Dopływ ciepła do mieszkań należy sterować za pomocą zaworów termostatycznych. Racjonalne gospodarowanie ciepłem pozwala na obniżenie ponoszonych opłat za centralne ogrzewanie.

W tym celu należy:

- temperaturę powietrza w pomieszczeniu utrzymywać na właściwym poziomie około 20°C

- obniżać temperaturę przed wyjściem do pracy

- utrzymywać zróżnicowaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, w zależności od potrzeb

- wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie przy zakręconym termostacie grzejnikowym, po wywietrzeniu ustawić termostat na wybranej nastawie temperatury

- unikać zasłaniania grzejników zasłonami, meblami, obudowami

- wykorzystywać tzw. darmowe źródło ciepła (nasłonecznienie pomieszczeń, ciepło wydzielane przez oświetlenie, urządzenia elektryczne, kuchenkę, itd.), gdy pojawiają się źródła „darmowego” ciepła dopływ drogiego ciepła z instalacji grzewczej zostaje zmniejszony.

 

Kto płaci za ogrzewanie pomieszczeń ogólnego użytku (pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.)?

Koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń ogólnego użytku zgodnie z „Regulaminem rozliczania energii cieplnej…” rozliczane są w kosztach wspólnych zużycia ciepła proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w danej nieruchomości. Czyli każdy użytkownik mieszkania ponosi opłaty związane z ogrzewaniem tych pomieszczeń.

 

Nie przesadzasz z temperaturą w mieszkaniu, nie rób tego

samego na klatce schodowej.

 

 

Uszkodzenia podzielników kosztów ogrzewania.

Wszystkie uszkodzenia podzielników kosztów ogrzewania nalezy zgłaszać bezposrednio do Spółdzielni pok nr 119 lub telefonicznie 76 72-30-990 wew. 125.

W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy użytkownika lokalu, koszty z tym związane pokrywa użytkownik.

W przypadku uszkodzeń wynikłych nie z winy użytkownika lokalu, koszty z tym związane pokrywa Spółdzielnia.

W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy mieszkańca jak również demontażu podzielników bez zgody i wiedzy Spółdzielni przyjmuje się koszty jak dla

mieszkań nieopomiarowanych tj. wskaźnikiem 4 w stosunku do kosztu ogrzewania 1 m² w danej nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

- WAŻNE –

 

Nieracjonalne korzystanie z ciepła „przesadne oszczędzanie” może doprowadzić do zawilgocenia mieszkania oraz powstawania pleśni i grzybów.

 

W ostatnich latach rośnie ilość zgłaszanych przypadków zawilgocenia mieszkań i pojawiających się wykwitów pleśni. Przyczyną ich powstawania jest prawie zawsze źle działająca wentylacja, a prawidłowe działanie wentylacji zależy od właściwego ogrzewania mieszkania. Wszystkie mieszkania są wyposażone w wentylację grawitacyjną, a kanały wentylacyjne znajdują w pomieszczeniach kuchni, łazienki, wc. Oprócz drożnych kratek wentylacyjnych, przez które odprowadzane jest powietrze, muszą być też miejsca, przez które napływa ono z zewnątrz. Uszczelnienie okien, nie korzystanie z funkcji mikrowentylacji przy oknach nowych, szczelne zamykanie drzwi wewnętrznych oraz zbyt rzadkie wietrzenie mieszkań powoduje, że pojawia się problem z przepływem powietrza.

Wilgoć powstająca w domu (np. podczas gotowania, mycia, prania) gdy nie jest odprowadzana, uwidacznia się przez osiadanie rosy na szybach. Później zaczyna się kondensować w ścianach powodując rozwój pleśni i grzybów.

Te niekorzystne warunki sanitarno–higieniczne należy niwelować poprzez poprawne użytkowanie mieszkań a w szczególności:

  1. Racjonalnie korzystać z ciepła utrzymując w mieszkaniu temperaturę około 20°C.

  2. Gotowanie, mycie w kuchni powinno odbywać się przy uchylonym oknie, zapewni to odprowadzenie tworzącej się wilgoci a także odpowiednią ilość powietrza do spalania gazu w „JUNKERSACH” (tam gdzie nie ma centralnej ciepłej wody) – do spalania 1m³ gazu potrzeba 10m³ powietrza.

  3. Nie zatykać (zasłaniać) kratek wentylacyjnych.

  4. Nie zastawiać meblami ścian zewnętrznych bez pozostawienia między nimi a ścianą przestrzeni powietrznej co ułatwi przepływ powietrza.

  5. Częstsze wietrzenie pomieszczeń przy zamkniętych zaworach termostatycznych i otwartych drzwiach wewnętrznych ułatwi przepływ powietrza do kratek wentylacyjnych.

  6. Korzystanie z funkcji mikrowentylacji przy nowych oknach.

  7. Utrzymywanie wilgotności powietrza w mieszkaniu na poziomie 40-50 %.

 

 

 

Opr. D.D.

 

Ostatnio zmienianypiątek, 05 październik 2018 10:53
Powrót na górę