Zawiadomienie

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Legnicy zawiadamia, że podjął uchwałę o odwołaniu
V i VI części WALNEGO ZGROMADZENIA LSM
dla rejonu osiedli „Kopernik II” i „Śródmieście” oraz „Asnyka”
i „Zosinek”, które miały obradować w dniach 16.09.2020 r.
i 17.09.2020 r. o godz. 17.00
w Hotelu „Admirał” ul. Bielańska 37 w Legnicy.

Uchwała o odwołaniu obrad V i VI części Walnego Zgromadzenia LSM wynika
z istniejącego zagrożenia zakażeniem uczestników obrad koronawirusem.

O terminach odbycia obrad V i VI części Walnego Zgromadzenia LSM mieszkańcy osiedli „Kopernik II” i „Śródmieście” oraz „Asnyka” i „Zosinek” będą poinformowani w terminie późniejszym.

Zarząd LSM -

Czytaj dalej...

Przetarg na lokal mieszkalny Wlk. Niedźwiedzicy

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8 ogłasza przetarg:
I ETAP na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 8 m 29 o pow. użytkowej 32,40m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c, przedpokój - IX piętro - cena mieszkania 133.000,00 zł.
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata na działalność statutową LSM
- cena wywoławcza 2.000,00zł.+ cena mieszkania.
Wymagane wadium w wysokości 3.000,00zł na mieszkanie należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 28-09-2020r. o godz. 11ºº w biurze Spółdzielni, ul. Gwiezdna 8 w Legnicy, I piętro
w Sali Narad pok. 104.
Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wkładu budowlanego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

W przypadku nie dojścia do przetargu na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu odbędzie się:
II ETAP przetarg na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny:
Mieszkanie przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 8 m 29 o pow. użytkowej 32,40m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c, przedpokój - IX piętro. - miesięczny czynsz wynosi 248,83zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 300zł/miesięcznie.
Wymagane wadium w wysokości 300zł na mieszkanie należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem
do przetargu.
Przetarg odbędzie się 28-09-2020r. o godz. 11.¹⁵ w biurze Spółdzielni, ul. Gwiezdna 8 w Legnicy, I piętro
w Sali Narad pok. 104.

Czytaj dalej...

KOMUNIKAT

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i koniecznością przestrzegania przepisów sanitarnych, Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że udzielone pełnomocnictwa do udziału w obradach części Walnego Zgromadzenia LSM pełnomocnicy członków mają możliwość przedłożenia do weryfikacji w Biurze Obsługi Mieszkańca LSM ul. Gwiezdna 8 najpóźniej w dniu obrad określonej części Walnego Zgromadzenia do godziny 14.00 lub w sekretariacie części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku weryfikacji w siedzibie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mandat będą odbierać w sekretariacie części Walnego Zgromadzenia.

Czytaj dalej...

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA ZAJĘCIA W KLUBIE MIESZKAŃCÓW "AGATKA"

Zapraszamy na zajęcia w nowym sezonie. Na wszystkie formy zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.Od poniedziałku do piątku:)
UWAGA UCZESTNICY ZAJĘĆ !!!
WARTO WIEDZIEĆ że aktualnie zanim przyjdziesz do "Agatki" potrzebne będą dodatkowe formalności.

PROSIMY o wydruk we własnym zakresie dokumentów ze wskazanych poniżej załączników oraz przygotowanie niezbędnego kompletu dokumentów związanych z uczestnictwem w zajęciach w Klubie "Agatka".
Pakiet dokumentów związanych z procedurami bezpieczeństwa COVID-19 prosimy o dostarczenie do Klubu "Agatka" podczas pierwszych zajęć.

http://www.legnickasm.pl/index.php/km-agatka/procedury-bezpieczenstwa-covid-19-km-agatka

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS