MPE

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że odpady typu baterie, zużyte żarówki, tusze do drukarek, płyty cd/dvd, małe osprzęt elektryczny można wyrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w sklepach lub do specjalnych kontenerów, nazywanych Miejskimi Punktami Elektroodpadów (MPE) ustawionych w Legnicy, jeden z nich znajduje się przy przystanku i kładce przy ul. Piłsudskiego-Galaktycznej. 

Czytaj dalej...

Informacja dla mieszkańców Rzeczypospolitej 70/72

Dział Eksploatacji informuje, że przy Al. Rzeczypospolitej 70/72 do pojemników typu BIO wyrzucane są zużyte pampersy, w związku z powyższym  informujemy, że ten odpad winien się znaleźć w pojemniku (zielonym - opisanym jako zmieszane znajdującym się w zasieku ) na odpady zmieszane.
Poniżej przypominamy jakie to są odpady BIO

 

Czytaj dalej...

Informacja dla mieszkańców ul. Galileusza

Uprzejmie informujemy mieszkańców ul.Galileusza 11-13-15, że w miejscu składowania odpadów przy ul Galileusza 11 - obok sklepu, zostały już ustawione wszystkie typy pojemników, w związku z powyższym zsypy zostają ZLIKWIDOWANE.
Prosimy o selektywną zbiórkę odpadów i wrzucanie do odpowiednich pojemników.

Czytaj dalej...

Informacja

Uprzejmie informujemy mieszkańców ul. Horyzontalnej 2-10 i Horyzontalnej 25-29, że w miejscu składowania odpadów przy skrzyżowaniu ul Horyzontalnej i Radosnej zostały już ustawione wszystkie typy pojemników, w związku z powyższym zsypy zostają ZLIKWIDOWANE. Prosimy o selektywną zbiórkę odpadów i wrzucanie do odpowiednich pojemników.

Czytaj dalej...

zmiany taryfy

Informujemy, że we wrześniu 2019 r. dostawca ciepła WPEC Legnica dokonał zmiany taryfy za ciepło. Wyższy koszt dostawy ciepła wyniesie w sezonie 2019/2010 około 15%.

Czytaj dalej...

CENY WODY

Informujemy, że Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy z dniem 23.05.2019 r. dokonało zmiany ceny wody z 10,98 zł na 11,43 zł - brutto za m³.

Podwyżka została spowodowana decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym od dnia 23.05.2019 r. obowiązują następujące ceny wody:

-zimna woda – 11,43 zł/m³

-ciepła woda – 28,24 zł/m³ = 11,43 + 16,81 (podgrzanie).

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS