Informacja

Informujemy, że na osiedlu Kopernik II przy ulicy
Galileusza 15 - trwają prace remontowe na klatce schodowej .
Heweliusza 10 - rozpoczęte zostały prace remontowe na klatce schodowej.
Czytaj dalej...

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy zawiadamia, że z dniem 24.04.2019 r. (środa) zostanie wyłączone centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych i w pawilonach handlowo-usługowych w zasobach Spółdzielni.

Czytaj dalej...

Uwaga AWARIA WPEC !!!


W dniu 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 8.oo-14.oo, wstrzymane zostaną dostawy czynnika grzewczego do budynków

brak centralnego ogrzewania:
Astronomiczna 2-10, Biegunowa 4-20, , Galileusza 11-15, Galileusza 2-10, Galileusza 1-3

brak centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
Galileusza 2-10, Heweliusza 1-5, Heweliusza 7

Czytaj dalej...

Dewastacje

W bieżącym tygodniu ujawniono  dewastacje instalacji elektrycznej:

* w piwnicy budynku przy ul. Horyzontalnej 17 skradziono 3 sztuki opraw oświetleniowych i uszkodzono przewody instalacji elektrycznej, szacunkowe straty wyniosły ok. 200 zł.

* w wiatrołapach budynku przy ul. Biegunowej 4,6,14 skradziono lampy, a przy ul. Biegunowej 18 zdewastowano lampę, szacunkowe straty wyniosły ok. 500 zł.

Czytaj dalej...

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd LSM informuje, że Rada Nadzorcza LSM powołała KOMISJĘ STATUTOWĄ LSM w siedmioosobowym składzie.

Komisja Statutowa opracowuje projekt zmian w Statucie LSM, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu LSM do uchwalenia w czerwcu 2019 r.

Termin składania wniosków dotyczących zmian w Statucie mija z dniem 05.04.2019 r.

Wnioski można składać w siedzibie Spółdzielni w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Sekretariacie.

Czytaj dalej...

Dewastacja przy ul. Asnyka

W godzinach porannych w niedzielę 3 marca 2019 r. został podpalony zasiek na śmieci przy ul. Asnyka 15. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy elewacja garażu i część ogrodzenia zasieku. Ponadto spalone lub zniszczone zostały także pojemniki na odpady surowcowe, zmieszane i szkło. Koszt naprawy wyniesie około 2500 zł i zostanie powiększony o koszty wymiany pojemników na śmieci.

To nie pierwsza dewastacja na naszych osiedlach, dlatego prosimy Państwa o reagowanie w sytuacji zaobserwowania nietypowych zachowań i w razie potrzeby informowanie odpowiednich służb LSM.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS