Przetarg na umowę najmu

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8 ogłasza  przetarg:

na zawarcie umowy najmu na  lokale mieszkalne:

  1. Mieszkanie przy ul. W. Niedźwiedzicy 14 m 1A o pow. użytkowej 38,25 m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój - parter – miesięczny czynsz wynosi 288,12 zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 300zł /miesięcznie.
  2. Mieszkanie przy ul. W. Niedźwiedzicy 14 m 1B o pow. użytkowej 31,92 m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój - parter – miesięczny czynsz wynosi 241,54zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 300zł /miesięcznie.

Wymagane wadium w wysokości 1 500 zł należy wpłacić do kasy LSM lub na nr konta LSM: Bank Śląski Legnica 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 przed przystąpieniem do przetargu.

Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

 

Przy zawarciu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do złożenia weksla gwarancyjnego zabezpieczającego roszczenia wynajmującego z tytułu najmu w wysokości 4-krotności wnoszonego czynszu lub kaucji nie podlegającej waloryzacji w wysokości 3-krotności wnoszonego czynszu.

 

Przetarg odbędzie się 16.09.2021 o godz. 10.30 w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik” przy ul. Koziorożca 14 w Legnicy.

 

Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy LSM pok. 2 tel. 76 72 30 990  wew. 151.

Oferowane do przetargu lokale mieszkalne można oglądać 15.09.2021 w godz.11.00-11.30.

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

 

Należność za wykonaną usługę płatna z naszego konta PKO I Oddział Legnica             

43 1020 3017 0000 2802 0019 5933.

Powrót na górę