Przetarg

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji wodociągowej w 12 budynkach.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie LSM w Legnicy, ul. Gwiezdna 8. Dopuszczamy możliwość składania ofert na poszczególne zadania – nie na całość.

Czytaj dalej...

Przetarg na umowę najmu

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8 ogłasza  przetarg:

na zawarcie umowy najmu na  lokale mieszkalne:

  1. Mieszkanie przy ul. W. Niedźwiedzicy 14 m 1A o pow. użytkowej 38,25 m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój - parter – miesięczny czynsz wynosi 288,12 zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 300zł /miesięcznie.
  2. Mieszkanie przy ul. W. Niedźwiedzicy 14 m 1B o pow. użytkowej 31,92 m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój - parter – miesięczny czynsz wynosi 241,54zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 300zł /miesięcznie.
Czytaj dalej...

Przetarg

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76 723 09 90 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Galaktycznej 19. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie LSM w Legnicy, ul. Gwiezdna 8.

Czytaj dalej...

Rozstrzygnęliśmy przetarg

Ogłoszony na początku maja przetarg na wymianę 18 tysięcy zaworów termostatycznych z głowicami w zasobach LSM został rozstrzygnięty 19 maja. Złożone zostały cztery oferty, z których wybrano najkorzystniejszą zarówno pod względem ceny montażu jak i odkupienia zdemontowanych termozaworów oraz ich utylizacji.

Czytaj dalej...

Przetarg na wymianę zaworów termostatycznych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica,
tel. 72-30-990, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pt.:

Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w ilości 18 tysięcy sztuk w budynkach na zasobach LSM - z maksymalnym terminem wykonania do dnia 20.09.2021r.

Czytaj dalej...

Przetarg na remonty instalacji elektrycznych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 72-30-990, fax. 76-72-30-985,Ogłasza przetarg nieograniczony na 
remonty instalacji elektrycznych w bud. przy ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wlk. 27-29 i Rzemieślnicza 6 oraz badań instalacji elektrycznych w 24 nieruchomościach.

Czytaj dalej...

Przetarg na wymianę termozaworów

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 72-30-990,
Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących zadań wg specyfikacji:
Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w ilości 18 tysięcy sztuk w budynkach na zasobach LSM z powierzonego materiału
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (cena dokumentacji 50 zł). Wadium w wysokości 10000 zł. należy uregulować w kasie lub przelewem najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 26.04.2021r. na konto numer:
BŚ 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
Oferty prosimy składać w sekretariacie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ul. Gwiezdna 8 w zamkniętych kopertach, oznaczonych „Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami – przetarg w dniu 27.04.2021r”, do dnia 26.04.2021r, do godz.14°°.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2021r. o godz. 10 °° w siedzibie LSM pok. nr 104.

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości, bez podania przyczyn.

Czytaj dalej...

Przetarg na mieszkanie Galaktyczna 12 m 1A

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8 ogłasza przetarg:

I ETAP na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
1.Mieszkanie przy ul. Galaktycznej 12 m 1A o pow. użytkowej 39,04 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z w.c, przedpokój - parter - cena mieszkania 188.000,00zł.
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata na działalność statutową LSM
- cena wywoławcza 2.000 zł + cena mieszkania.
Wymagane wadium w wysokości 10% ceny mieszkania należy wpłacić do kasy LSM lub na nr konta LSM:
Bank Śląski Legnica 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 20.04.2021 o godz. 10.00 w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik”
przy ul. Koziorożca 14 w Legnicy.
Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wkładu budowlanego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

II ETAP na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny:
1.Mieszkanie przy ul. Galaktycznej 12 m 1A o pow. użytkowej 39,04 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z w.c, przedpokój - parter - miesięczny czynsz wynosi 297,05
zł. + wpłata na działalność statutową LSM minimum 500zł /miesięcznie
Wymagane wadium w wysokości 2.000zł należy wpłacić do kasy LSM lub na nr konta LSM:
Bank Śląski Legnica 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 przed przystąpieniem do przetargu.
Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
Przy zawarciu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do złożenia weksla gwarancyjnego zabezpieczającego roszczenia wynajmującego z tytułu najmu w wysokości 4-krotności wnoszonego czynszu lub kaucji nie podlegającej waloryzacji w wysokości 3-krotności wnoszonego czynszu.
Przetarg odbędzie się 20.04.2021 o godz. 10.15 w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik”
przy ul. Koziorożca 14 w Legnicy.
Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy LSM pok.2 tel. 767230990 wew. 151.

Oferowany do przetargu lokal mieszkalny można oglądać 19-04-2021 w godz.10.00-10.30.
Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

Czytaj dalej...

Przetarg na wykonanie przeglądów gazowych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica,
tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów instalacji gazowych w budynkach LSM. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy, ul. Gwiezdna 8. 

Termin składania ofert upływa 01.04.2021r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 01.04.2021r. w sali nr 104, o godz. 1100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 3 000zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:

ING Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
w terminie do 01.04.2021r. - godz. 1000
Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Czytaj dalej...

Przetarg na wymianę wodomierzy

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica,
tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985,

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w budynkach LSM. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego
w Legnicy, ul. Gwiezdna 8. 

Termin składania ofert upływa 24.03.2021r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 24.03.2021r. w sali nr 104, o godz. 1100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 10 000zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:

ING Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
w terminie do 24.03.2021r. - godz. 1000
Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS