Walne Zgromadzenie

INFORMACJA


Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy informuje, że WALNE ZGROMADZENIE LSM podzielone na III części odbyło się w następujących terminach:


1. w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 część III dla rejonu „Asnyka” i „Zosinek” w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości „Arleg” pl. Wolności 4, budynek C,


2. w dniu 06 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 część I dla rejonu „Kopernik I A” i „Kopernik I B” w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9,


3. w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 1700 część II dla rejonu „Kopernik II” i „Śródmieście” w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9.


Poniżej zamieszczona jest informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia LSM, a także dokumenty na Walne Zgromadzenie LSM.
 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LSM

DRUK - zgłoszenie kandydata do RN LSM 

Powrót na górę