Rada Osiedla

RADY OSIEDLI LSM - SKŁAD W KADENCJI 2017 - 2020


Zebrania Osiedlowe LSM w lutym i marcu 2017 r. wybrały Rady Osiedli LSM na kadencję 2017 - 2020.
Rady Osiedli LSM są opiniodawczymi i wnioskodawczymi organami Spółdzielni działającymi w rejonie danego Osiedla, realizującymi swoje zadania miedzy obradami Zebrań Osiedlowych..

Funkcjonuje sześć Rad Osiedli:
I. Osiedle „Kopernik I A” obejmuje rejon ulic : Andromedy, Daszyńskiego, Galaktyczna, Gwiezdna, Kazimierza Wielkiego, Kosmiczna, Koziorożca, Kwiatowa, Neptuna, Orbitalna, Plutona, Rzemieślnicza, Wrocławska.

Rada Osiedla „KOPERNIK I A”:
1. KOŁODZIEJSKI ZBIGNIEW - przewodniczący
2. MEDYK BARBARA - z-ca przewodniczącego
3. TADEUSZ KRAJEWSKI - członek
4. MAGDA MIROSŁAW - członek
5. TREPKA ZBIGNIEW - członek


II. Osiedle „Kopernik I B” obejmuje rejon ulic : Jowisza, Kasjopei, Księżycowa, Marsa, Merkurego, Mirandy, Planetarna, Wielkiej Niedźwiedzicy.

Rada Osiedla „KOPERNIK I B”:
1. KONRAD KRZYSZTOF - przewodniczący
2. GÓRAL JANUSZ - z-ca przewodniczącego
3. BILIŃSKA BOŹENA - członek
4. LIPIEC LILA - członek
5. WYSOCZAŃSKA-MINKOWICZ LUCYNA - członek


III. Osiedle „Kopernik II” obejmuje rejon ulic : Astronomiczna, Biegunowa, Galileusza, Heweliusza, Horyzontalna, Rzeczypospolitej.

Rada Osiedla „KOPERNIK II”:
1. KUŹMIŃSKI ROMAN - przewodniczący
2. AMER JÓZEF - z-ca przewodniczącego
3. KUŹMIŃSKA ZUZANNA - członek
4. ŁYSYK EUGENIUSZ - członek
5. NIEMYSKA BOŻENA - członek


IV. Osiedle „Asnyka” obejmuje rejon ulic: Artyleryjska, Asnyka, Hutników, Lotnicza, Marynarska, Poselska.

Rada Osiedla „ASNYKA”:
1. DRĄŻKIEWICZ-KIERZKOWSKA ELŻBIETA - przewodnicząca
2. GRABARSKI MARIAN - z-ca przewodniczącej
3. BUCHNAT MIROSŁAW - członek


V. Osiedle „Zosinek” obejmuje rejon ulic: Batorego, Fredry, Głowackiego, Rolnicza, Senatorska, Torowa.

Rada Osiedla „ZOSINEK”:
1. NIŻNIK CZESŁAWA - przewodnicząca
2. NADYBAŁ JANUSZ - z-ca przewodniczącej
3. JĘSIAK KRYSTYNA - członek


VI. Osiedle „Śródmieście” obejmuje rejon ulic : Chojnowska, Gwarna, Jaworzyńska, Mickiewicza, Młynarska, Orzeszkowej, Oświęcimska , Paderewskiego, Piekarska, Rataja, Ściegiennego, Wjazdowa, Zielona, Złotoryjska.

Rada Osiedla "ŚRÓDMIEŚCIE" :
1. MASTALARCZUK IRENA - przewodniczący
2. BARCEWICZ DANUTA - z-ca przewodniczącej
3. KOŁODZIEJ RYSZARD - członek
4. KOWALSKA DOROTA - członek
5. PRZESZLAKIEWICZ HALINA - członek


Do zakresu działania Rad Osiedli należy:
1. Współdziałanie :
a) z administracją i Zarządem przy opracowywaniu projektów planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
b) z Zarządem i Radą Nadzorczą w rozwiązywaniu spraw bieżących wspólnych dla rejonu
danego Osiedla.
2. Opiniowanie rzeczowo-finansowych planów remontów dla rejonu danego Osiedla.
3. Udział w odbiorach robót remontowych i przeglądach zasobów w rejonie działania, z głosem doradczym.
4. Wnioskowanie w sprawach:
a) zakresu remontów w Osiedlu,
b) utworzenia i działania w rejonie danego osiedla placówek gospodarczych, handlowych, usługowych i socjalno-kulturalnych.
5. Inicjowanie działań w zakresie:
a) podniesienia poziomu estetyki osiedla, propagowanie kultury współżycia społecznego mieszkańców i poszanowania wspólnego mienia,
b) społecznej pomocy i opieki.
6. Łagodzenie konfliktów sąsiedzkich.


Informacje dotyczące terminów zebrań Rad Osiedli LSM oraz pełnionych dyżurów w ramach przyjmowania zgłoszeń mieszkańców przez członków Rad Osiedli można uzyskać w Dziale Eksploatacji LSM w siedzibie Spółdzielni ul. Gwiezdna 8, pokój nr 5 (parter), telefon 76-72-30-990, wew. 124 lub wew. 105.

  • Czytany 927 razy
Powrót na górę