Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, - tel. 76-72-30-990, fax.76-72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w budynkach LSM.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy, ul. Gwiezdna 8.
Termin składania ofert upływa 06.05.2020r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2020r. w sali nr. 104, o godz. 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 10000 zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:

ING Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399

w terminie do 06.05.2020r. - godz 1000.

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wybory oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 kwiecień 2020 07:34
Powrót na górę