Przetarg na dostawę i montaż węzłów cieplnych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8 59-220 Legnica, tel. 76-72-30-984, fax. 76-72-30-985 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących zadań wg specyfikacji:

"Dostawa i montaż 24 węzłów cieplnych w budynkach wysokich w formie kredytowania przez wykonawcę."

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 110 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (cena dokumentacji 50 zł). Wadium w wysokości 30 000 zł należy uregulować w kasie Spółdzielni lub przelewem najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 11.04.2019 r. na konto numer: BŚ 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ul. Gwiezdna 8 pok. nr 100 w zamkniętych kopertach, oznaczonych "Dostawa i montaż 24 węzłów cieplnych w budynkach wysokich - przetarg w dniu 12.04.2019 r.” do dnia
11.04.2019 r, do godz.1400 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie LSM pok. nr 104.

 

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

 

Powrót na górę