Ogłoszenie

W związku z planowaną realizacją wycieczek w ramach letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży Gmina Legnica zaprasza do współpracy firmy przewozowe, które wykonają usługę przewozu uczestników zajęć organizowanych przez SDK „Kopernik” w poniższych terminach:

Czytaj dalej...

PRZETARG na remonty i badania instalacji elektrycznych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica  - tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów i badań instalacji elektrycznych w 2019 r. 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy ul. Gwiezdna 8.

Termin składania ofert upływa 31.05.2019 r. o godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2019 r. w sali nr 104, o godz. 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 2000 zł. w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni: ING BŚ nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 w terminie do 31.05.2019 r. - godz. 1000 .

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Gmina Legnica zaprasza do składania ofert w ramach realizacji zadania „Rodzinna majówka z Kopernikiem”. Przedmiotem oferty jest kompleksowa organizacja animacji imprezy plenerowej wraz z zabezpieczeniem sprzętów rekreacyjnych.

Czytaj dalej...

Przetarg na dostawę i montaż węzłów cieplnych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8 59-220 Legnica, tel. 76-72-30-984, fax. 76-72-30-985 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących zadań wg specyfikacji:

"Dostawa i montaż 24 węzłów cieplnych w budynkach wysokich w formie kredytowania przez wykonawcę."

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS