AKTYWNI ODKRYWCY W KLUBIE "AGATKA"

Serdecznie zapraszamy w styczniu na nowe spotkania dla dzieci ( również rodzeństwa zróżnicowane wiekowo).
Nowa forma spotkań wiąże się z naszymi i rodziców przemyśleniami na ten zimowy czas:
DZIECI POWINNY SIĘ DUŻO RUSZAĆ, KREATYWNIE SPĘDZAĆ CZAS W GRUPIE I ODKRYWAĆ ŚWIAT Z RÓŻNYCH STRON !!!!!
Zatem, myślimy że to dobra propozycja by z nami fajnie przetrwać zimę
Zajęcia poprowadzą wspólnie:
- Pani Halinka Szwedyk- klubowy ekspert od ruchu , prawidłowej sylwetki , wad postawy oraz nauczyciel i trener klas sportowych SP - 9
- Pani Magda Grońska - klubowa animatorka zajęć twórczych i kreatywnych, ekspertka od biegania i konstrukcji Lego.

 
Czytaj dalej...

PÓŁKOLONIE ZIMOWE W "AGATCE"

Już od czwartku 2 stycznia przyjmujemy wypełnione KARTY KWALIFIKACYJNE uczestników półkolonii. Przypominamy że termin dokonywania niezbędnych formalności w związku z deklaracją uczestnictwa dziecka w półkoloniach mija 17 stycznia 2020 roku. W sprawie bliższych informacji zapraszamy do naszego klubu w godz. 12.00-20.00. Zgłoszeń można oczywiście dokonywać również telefonicznie, lecz ostatecznie wszystkie dokonane w klubie formalności są podstawą do uczestnictwa w półkoloniach.
Przypominamy że ilość miejsc jest ograniczona.

Karta do pobrania na :

http://www.legnickasm.pl/index.php/km-agatka/polkolonie-zimowe

bliższe informacje na :

https://www.facebook.com/kmAgatka/

Czytaj dalej...

Likwidacja junkersów

W związku z planowaną likwidacją piecyków gazowych (junkersów) w Państwa mieszkaniach i zastąpieniem ich instalacją ciepłej wody, Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie oświadczenia(oświadczenie w załączniku), które zostanie wykorzystane przez LSM w celu ustalenia kolejności wykonywania robót.

Informujemy, że w pierwszej kolejności instalacje ciepłej wody będą wykonywane w tych pionach mieszkań, gdzie wszyscy mieszkańcy wyrażą zgodę, dojdą do porozumienia w tej sprawie i złożą poniższe oświadczenie w LSM.

Informacje w powyższej sprawie dostępne są na stornie LSM oraz w Lokatorze,  a dodatkowych informacji udziela administracja rejonu lub kierownik Działu Eksploatacji LSM.

Prosimy o możliwe szybkie przekazanie wypełnionych i podpisanych oświadczeń do Biura Obsługi  Mieszkańców LSM (na parterze).

Czytaj dalej...

Zasady segregacji śmieci od 1 stycznia 2020 r.

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim numerze NOWEGO LOKATORA, dużymi krokami zbliża się do nas rozszerzona segregacja odpadów komunalnych, która wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.0.1454 i obowiązywać zacznie od dnia 01.01.2020r. Odpady będą musiały być segregowane już nie na 2 frakcje tj. zmieszane i surowcowe ale na 5 frakcji - bio, metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło i zmieszane.

Czytaj dalej...

zmiany taryfy

Informujemy, że we wrześniu 2019 r. dostawca ciepła WPEC Legnica dokonał zmiany taryfy za ciepło. Wyższy koszt dostawy ciepła wyniesie w sezonie 2019/2010 około 15%.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS