Likwidacja junkersów

W związku z planowaną likwidacją piecyków gazowych (junkersów) w Państwa mieszkaniach i zastąpieniem ich instalacją ciepłej wody, Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie oświadczenia(oświadczenie w załączniku), które zostanie wykorzystane przez LSM w celu ustalenia kolejności wykonywania robót.

Informujemy, że w pierwszej kolejności instalacje ciepłej wody będą wykonywane w tych pionach mieszkań, gdzie wszyscy mieszkańcy wyrażą zgodę, dojdą do porozumienia w tej sprawie i złożą poniższe oświadczenie w LSM.

Informacje w powyższej sprawie dostępne są na stornie LSM oraz w Lokatorze,  a dodatkowych informacji udziela administracja rejonu lub kierownik Działu Eksploatacji LSM.

Prosimy o możliwe szybkie przekazanie wypełnionych i podpisanych oświadczeń do Biura Obsługi  Mieszkańców LSM (na parterze).

Czytaj dalej...

Zasady segregacji śmieci od 1 stycznia 2020 r.

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim numerze NOWEGO LOKATORA, dużymi krokami zbliża się do nas rozszerzona segregacja odpadów komunalnych, która wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.0.1454 i obowiązywać zacznie od dnia 01.01.2020r. Odpady będą musiały być segregowane już nie na 2 frakcje tj. zmieszane i surowcowe ale na 5 frakcji - bio, metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło i zmieszane.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS