Zmiana ceny wody

Informujemy, że Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy z dniem 23.05.2018 r. dokonało zmiany ceny wody z 10,66 zł na 10,98 zł - brutto za m³.

Podwyżka została spowodowana decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym od dnia 23.05.2018r. obowiązują następujące ceny wody:

-zimna woda – 10,98 zł/m³

-ciepła woda – 27,79 zł/m³ = 10,98 + 16,81 (podgrzanie).

Powrót na górę