Nowa taryfa opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 23.05.2020 roku Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy wprowadza nową taryfę opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków.

W związku z powyższym, opłaty za wodę od 23.05.2020 roku w LSM
będą odpowiednio wynosiły:

  • Za pobór zimnej wody i odprowadzanie ścieków:        11,83 zł/m3
  • Za pobór ciepłej wody (woda zimna + podgrzanie):    28,64 zł/m3
  • Opłata ryczałtowa za pobór zimnej wody:                  76,90 zł/osobę
Ostatnio zmienianyśroda, 13 maj 2020 12:43
Powrót na górę