Wjazdowa-Złotoryjska

Szanowni użytkownicy - kierowcy
korzystający z wjazdu do wnętrza blokowego przy ul. Wjazdowej/Złotoryjska Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 30.01.2020 roku ponownie uruchomiony został system zczytywania tablic rejestracyjnych i tylko on umożliwia wjazd.
Kierowca w celu wjechania samochodem:
* winien mieć zawartą umowę z LSM,
* musi mieć zgłoszony aktualny numer rejestracyjny,
* nie zalegać z opłatami,
* podjechać pod szlaban, w pobliże białej linii,
* odczekać (czasem ok 15 sekund) w celu zweryfikowania prawidłowych danych do wjazdu.
W przypadku kiedy kamera nie zweryfikuje danych z tablicy rejestracyjnej-szlaban pozostanie zamknięty.

Co robić w przypadku spełnienia powyższych warunków a dane z tablicy nie zostały zweryfikowane:
- wycofać samochód i podjechać powoli ponownie,
- sprawdzić stan tablic rejestracyjnych ( czystość, miejsca mocowania),
- zgłosić do LSM 76 723-09-90 wew 166 - awarie ( w zgłoszeniu proszę podać numer rejestracyjny auta, nazwisko użytkownika, dzień i godzinę nieudanej weryfikacji) najlepiej pn-pt, w godzinach 8.oo-15.oo.
W przypadku stwierdzenia awarii w innych godzinach prosimy o kontakt z Pogotowiem Technicznym 76723-09-99 w godzinach 15.oo-22.oo.
Służby LSM nie uruchomiają zdalnie szlabanu, problemy są zgłaszane do serwisu zewnętrznego.

Powrót na górę