Zasady segregacji śmieci od 1 stycznia 2020 r.

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim numerze NOWEGO LOKATORA, dużymi krokami zbliża się do nas rozszerzona segregacja odpadów komunalnych, która wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.0.1454 i obowiązywać zacznie od dnia 01.01.2020r. Odpady będą musiały być segregowane już nie na 2 frakcje tj. zmieszane i surowcowe ale na 5 frakcji - bio, metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło i zmieszane.

Zwracamy uwagę, że wprowadzone zmiany związane z nowelizacją przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznaczają tak naprawdę zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec mieszkańców nieruchomości. Może bowiem zdarzyć się tak, że kilku z nich nie będzie segregować odpadów, notorycznie umieszczając w pojemnikach na odpady zmieszane odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Niestety za ich zachowanie konsekwencje poniosą wszyscy mieszkańcy korzystający zdanego miejsca do składowania odpadów komunalnych, płacąc wyższe składki za odbiór niesegregowanych odpadów. Zwiększona składka będzie zwiększana od dwóch do czterech razy więcej od stawki przypadającej na jednego mieszkańca. O szczegółach związanych z rozszerzoną segregacją będziemy Państwa informować w odrębnych materiałach umieszczonych w euroskrzynkach, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej LSM. Informację o sposobie sortowania śmieci, harmonogramach odbiorów odpadów komunalnych można także uzyskać z nowej aplikacji mobilnej "Legnica segreguje" do pobrania w sklepach AppStore(dla użytkowników IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 02 grudzień 2019 10:28
Powrót na górę