CENY WODY

Informujemy, że Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy z dniem 23.05.2019 r. dokonało zmiany ceny wody z 10,98 zł na 11,43 zł - brutto za m³.

Podwyżka została spowodowana decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym od dnia 23.05.2019 r. obowiązują następujące ceny wody:

-zimna woda – 11,43 zł/m³

-ciepła woda – 28,24 zł/m³ = 11,43 + 16,81 (podgrzanie).

Powrót na górę