Zapraszamy na Zebrania Osiedlowe

Na przełomie lutego i marca 2019 r. odbędą się Zebrania Osiedlowe w następujących osiedlach:

  • Kopernik I A

  • Kopernik I B

  • Kopernik II

  • Śródmieście

  • Asnyka

  • Zosinek.

 

Zebrania Osiedlowe, miedzy innymi, będą obradowały nad następującymi sprawami :

  • rozpatrzą sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2018 r.,

  • zapoznają się z informacją Zarządu o bieżącej sytuacji gospodarczej Spółdzielni i o zamierzeniach remontowych i eksploatacyjnych na 2019 r. w odniesieniu do poszczególnych osiedli,

  • przyjmą wnioski w sprawach osiedlowych wymagające pilnego rozpatrzenia.

 

O terminach i miejscach obrad poszczególnych Zebrań Osiedlowych mieszkańcy będą zawiadomieni informacjami na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.legnickasm.pl

 

Zapraszamy do licznego i aktywnego udziału w Zebraniach Osiedlowych i do zgłaszania wniosków, które mogą poprawić warunki zamieszkiwania w osiedlach Spółdzielni.

Udział w Zebraniach pozwoli Państwu zapoznać się z bieżącą sytuacją gospodarczo-finansową Spółdzielni, z planowanymi zamierzeniami na najbliższy okres.

A przede wszystkim, będzie to okazja do przekazania uwag i spostrzeżeń dotyczących usptawnienia obsługi mieszkańców i zasobów, kierunków prac remontowych i poprawy estetyki osiedli.

Biorąc udział w życiu samorządowym Spółdzielni, macie Państwo wpływ na jej funkcjonowanie, czy na ewentualne potrzebne zmiany.

Powrót na górę