ZASADY UMIESZCZANIA REKLAM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

Informujemy, że istnieje możliwość umieszczania reklam na terenie zasobów Spółdzielni oraz na stronie internetowej i w publikacjach wydawanych przez LSM. Reklamy są odpłatne. Przyjmowane są zlecenia na umieszczenie materiałów reklamowych od firm i osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem adaptacji pomieszczeń ogólnego użytku oraz korzystania z powierzchni dodatkowych i ustalania opłat za ich używanie”, Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa może wynajmować powierzchnie np. ścian szczytowych, trawników, itp. na cele reklamowe. Warunkiem jest uzgodnienie lokalizacji i sposobu montażu z odpowiednim pracownikiem służb eksploatacyjnych Spółdzielni oraz podpisanie stosownej umowy dzierżawy (ściany, dachu, gruntu, itp.).

Opłaty ustala Zarząd LSM w zależności od lokalizacji, wielkości, treści, czasu umieszczenia reklamy itp.

Obecnie Spółdzielnia posiada także zamontowany na ścianie budynku przy ul. Gwiezdnej 8 – telebim. Istnieje zatem możliwość umieszczenia na nim reklam innych niż informacje LSM. Ilość wyświetleń, grafikę i cenę każdorazowo można negocjować z Zarządem LSM.

Zapraszamy do skorzystania z tych ofert.

Powrót na górę