JESIENNE PRZEGLĄDY ZASOBÓW I PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI NA 2019 ROK

Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, jak co roku, LSM przeprowadziła jesienne przeglądy zasobów. W roku bieżącym odbywały się one w dniach od 17 września do 5 października. Przeglądy są przeprowadzane przez pracowników pionu techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni przy współudziale członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. O terminach przeglądów wa poszczególnych budynkach mieszkańcy zostali poinformowani poprzez ogłoszenia na tablicach w klatkach schodowych. Wyniki przeglądów stanowią dla służb technicznych LSM podstawę do ustalania planów remontów długoterminowych i korygowania bieżących. W przeglądach mogą uczestniczyć mieszkańcy poszczególnych nieruchomości. W roku bieżącym swoje uwagi wnieśli jedynie mieszkańcy ul. Rolniczej 12 w sprawie uporządkowania pomieszczeń ogólnego użytku oraz mieszkańcy ul. Fredry 34, którzy wnioskowali o ustawienie tablicy zakazującej gry w piłkę na pobliskim terenie. Mieszkańcy Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaistniałe problemy techniczno- eksploatacyjne załatwiają w bieżących kontaktach z administratorami poszczególnych osiedli.

Po jesiennch przeglądach zasobów opracowano plan remontów Spółdzielni na 2019 rok. Plan ten został uchwalony przez Radzę Nadzorczą LSM. Podstawowe pozycje planu to remonty: dachów, klatek schodowych, chodników, dźwigów, instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o. i c.w., instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i roboty nieprzewidziane. Nową pozycją wprowadzoną do planu jest likwidacja junkersów. Jednokrotne krycie dachów jest już wykonane na całych zasobach. Obecnie wykonuje się drugie krycie papą termozgrzewalną i prawdopodobnie w roku 2019 ten etap zostanie zakończony, co w większości przypadków zapobiega przeciekom, a zatem zalewaniu mieszkań. W związku z tym zmniejszeniu uległy kwoty wypłacane tytułem odszkodowań, co umożliwia realizację innych zadań. Informujemy, że w ramach funduszu dociepleniowego wykonano już większość wiatrołapów, wymiany okienek piwnicznych i okien na klatkach schodowych, co obniża koszty ogrzewania budynków w okresie zimowym. Trwają także zaawansowane prace związane z montażem nowoczesnych węzłów cieplnych, na ten cel w roku 2019 zaplanowaliśmy wydatek w kwocie 1,55 mln zł. Rozpoczynamy także zmianę docieplenia szczytów z wyprawy siding na wyprawę metodą lekko mokrą.

Biorąc pod uwagę roboty główne na 2019 rok zaplanowano:

1. Remonty dachów – zaplanowana kwota to 170 tys. zł

uwzględniono:

 • ul. Galaktyczna 20

 • ul. Rzemieślnicza 2

 • ul. Rolnicza 12-18

2. Remont klatek schodowych – zaplanowana kwota to 1 050 tys. zł

uwzględniono:

 • ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 10,11,12,13,14,23,24,25,27

 • ul. Marsa 1

 • ul. Mirandy 9

 • ul. Heweliusza 10

 • ul. Galileusza 11,13,15

3.Wykonanie i naprawa opasek, chodników i cokołów - zaplanowana kwota 327 tys. zł uwzględniono:

a/ dojścia do budynku

 • ul. Fredry 14-16

 • ul. Senatorska 68/74

 • ul. Horyzontalna 15-23

 • ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 15-27

 • ul. Asnyka 16 ( dojścia do garaży)

b/ opaski :

b/ Batorego 22-32

c/ chodniki

 • ul. Piekarska 9-17

 • ul. Młynarska 1 (parking)

4. Remont dźwigów i maszynowni - zaplanowana kwota 250 tys. zł

5. Remont instalacji wod–kan. - zaplanowana kwota 175 tys. Zł

6. Remont instalacji c.o. i c.w. - zaplanowana kwota 40 tys. zł

7. Remont instalacji odgromowej - zaplanowana kwota 3 tys. zł

8. Remont instalacji elektrycznej - zaplanowana kwota 358 tys. zł

9. Remont instalacji gazowej - zaplanowana kwota 60 tys. zł

10. Likwidacja junkersów - zaplanowana kwota 2 054 tys. zł

w budynkach:

- Gwiezdna 1-27

- Galaktyczna 1-13 , 17 i 20

- Asnyka 17

- Lotnicza 16 i 18

- Artyleryjska 7

11. Montaż węzłów na łączną kwotę 1 550 tys. zł w budynkach:

- Gwiezdna 1-27 (9 szt.)

- Galaktyczna 1-13 (8 szt.)

- Marsa 1-14 (5 szt.)

- Artyleryjska 7 (1 szt.)

- Lotnicza 16 (1 szt.)

- Lotnicza 18 (1 szt.)

- Asnyka 11 (1 szt.)

- Asnyka 13 (1 szt.)

- Asnyka 15 (1 szt.)

- Asnyka 17 (1 szt.)

- Batorego 11-13 (1 szt.)

- Fredry 18-28 (1 szt.)

12 Dobudowa wiatrołapów na kwotę 75 tys. zł do budynku przy ul. Mickiewicza 37/38

13. Docieplenie szczytów metodą lekko mokrą za kwotę 300 tys. zł w budynkach:

- Orbitalna 1

- Gwiezdna 1

- Galaktyczna 13

Ostateczny zakres remontów zależeć będzie od wyników przetargów – w konsekwencji może się różnić od zaplanowanego.

 

Opr: Z.K.

Ostatnio zmienianyśroda, 05 grudzień 2018 08:18
Powrót na górę