Przypominamy …

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że z dniem 01.10.2018 r. ulega zmianie wysokość opłat dla lokali mieszkalnych.

 

Podstawa prawna: 

Uchwała RN Nr 14 /2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany opłat od dnia 01.10.2018 r.

Uchwała RN Nr 13 /2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia miesięcznej stawki opłaty za energię elektryczną ogólnego użytku od dnia 01.10.2018 r.

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, art. 4, ust. 7 z późniejszymi zmianami).

Statut LSM § 27 ust. 1 pkt 17).

 

Uzasadnienie: 

W związku ze wzrostem kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem zasobów, a w szczególności: wzrostem cen materiałów i usług, wynagrodzenia minimalnego, kosztów konserwacji i napraw, ubezpieczenia mienia Spółdzielni (szkody losowe, dewastacje itp.) oraz z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o przetwarzaniu danych osobowych RODO obowiązującego od 25 maja 2018 r., dokonuje się zmiany stawek opłat mieszkaniowych:

- eksploatacja bieżąca

- fundusz remontowy

- zaliczka za centralne ogrzewanie.

Jednocześnie informujemy, że wydzielona została energia elektryczna z opłaty eksploatacyjnej. Wprowadza się osobną pozycję - opłata za energię elektryczną ogólnego użytku (części wspólne) wyliczoną według rzeczywistego zużycia w poszczególnych nieruchomościach w 2017 r.

Przypominamy, że zmianie uległa cena wody od 23.05.2018 r. (decyzja WR.RET.070.32.2018.JW Dyr. Reg. Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 26.04.2018 r.):

- za pobór zimnej wody i odprowadzenie ścieków ze stawki 10,66 zł/m³ do stawki 10,98 zł/ m³

- za pobór ciepłej wody (woda zimna + podgrzanie) ze stawki 27,47 zł/m³ do stawki 27,79 zł/m³.

 Prosimy wnosić opłaty za mieszkania zgodnie z wcześniej przekazanymi zawiadomieniami.

 

 

 

 

Powrót na górę